logo

تماس با ما
021-44829860

شرکت مهندسی ژوبین آزما با بیش از یک دهه تجربه، فعالیت خود را در زمینه طراحی، نظارت و اجرای پروژه های راه و ترابری آغار کرده و بتدریج حوزه فعالیت خود را در زمینه گروه های نفت و گازی، گروه انرژی و مهندسی آب گسترش داده است و تاکنون توانسته موفقیت های چشم گیری در این زمینه ها کسب نماید و از این طریق کمک شایانی در عرصه جامعه مهندسی کشور ارائه نموده است. این شرکت به همراه نیروهایی پرتلاش، باانگیزه و حاذق در نظر دارد جامعه مهندسی را به طور کامل پوشش داده و پاسخگوی نیاز این جامعه باشد. از جمله اهداف بلند مدته شرکت ژوبین آزما جهت گیری شرکت در اخذ صلاحیت طرح و ساخت پروژه های عمرانی داخلی و خارجی، مشارکت در پروژه های EPCF داخلی و بین المللی، دستیابی به هدف صدور خدمات فنی و مهندسی در حوزه ی پروژه های منطقه ای و بین المللی مشارکت با شرکت ها منطبق با اهداف و تدابیر و نیازمندی های شرکت در عرصه داخلی و بین المللی جهت تسهیل در حصول اهداف شرکت و حضور در بازار سرمایه و سرمایه گذاری در پروژه های دارای توجیه اقتصادی و فنی جهت تقویت زیرساخت های مالی و رشد نرخ بازگشت سرمایه منابع مالی در اختیار شرکت داخلی و بین المللی می باشد.darbaare-ma

شرکت مهندسی ژوبین آزما با بیش از یک دهه تجربه، فعالیت خود را در زمینه طراحی، نظارت و اجرای پروژه های راه و ترابری آغار کرده و بتدریج حوزه فعالیت خود را در زمینه گروه های نفت و گازی، گروه انرژی و مهندسی آب گسترش داده است و تاکنون توانسته موفقیت های چشم گیری در این زمینه ها کسب نماید و از این طریق کمک شایانی در عرصه جامعه مهندسی کشور ارائه نموده است. این شرکت به همراه نیروهایی پرتلاش، باانگیزه و حاذق در نظر دارد جامعه مهندسی را به طور کامل پوشش داده و پاسخگوی نیاز این جامعه باشد. از جمله اهداف بلند مدته شرکت ژوبین آزما جهت گیری شرکت در اخذ صلاحیت طرح و ساخت پروژه های عمرانی داخلی و خارجی، مشارکت در پروژه های EPCF داخلی و بین المللی، دستیابی به هدف صدور خدمات فنی و مهندسی در حوزه ی پروژه های منطقه ای و بین المللی مشارکت با شرکت ها منطبق با اهداف و تدابیر و نیازمندی های شرکت در عرصه داخلی و بین المللی جهت تسهیل در حصول اهداف شرکت و حضور در بازار سرمایه و سرمایه گذاری در پروژه های دارای توجیه اقتصادی و فنی جهت تقویت زیرساخت های مالی و رشد نرخ بازگشت سرمایه منابع مالی در اختیار شرکت داخلی و بین المللی می باشد.